800W 多士爐 型號:ET122

800W 多士爐 型號:ET122

HK$398.00價格

產品詳情

・ 同時烘焗兩片麵包
・ 可控制烘焗程度 (Browning control),程度由 1 至 7
・ 兩種模式:冷藏麵包專用 及 翻熱麵包專用
・ 設有即時暫停按鈕
・ 右方調校麵包彈出高度
・ 內置麵包屑盤,一拉出即可倒走麵包碎屑,方便清潔
・ 一年原裝保養

史丹堡 (香港) 有限公司

Steampool (Hong Kong) Limited Company

電話 Tel: 2342 8129

​傳真 Fax: 2342 8449

地址 Address: 九龍觀塘美亞工業大廈 5 樓 C 室

Flat 5C, Meyer Industrial Building, Chong Yip Street 2, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  • Facebook Social Icon

© 2006 by Steampool (Hong Kong) Company Limited